Is uw domein naam nog vrij:        
        
Sluiten

Inloggen
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:


Wachtwoord vergeten
Sluiten

Help voor de website van HiaOnline.


Als u bent ingelogd krijgt u een optie meer bij de links aan de bovenkant.
Deze link is Mijn account hier kunt u alles vinden wat betreft u eigen werk.
Onder deze optie vindt u de volgende links.
- Mijn gegevens
- Mijn wachtwoord
- Mijn pakket
- Mijn domeinen
- Opgezegde domeinen
- Mijn domeinen tokon/authcode
- Mijn website
- Mijn facturen
- Direct admin
- Mijn E-mails
- Mijn SQL admin

Mijn gegevens.
Hier kunt u uw gegevens aanpassen.
U kunt diverse gegevens zoals:
Voornaam, Achternaam, Adres, Postcode, Plaats, Land, Telefoonnummer, E-mail en Nieuwsbrief veranderen.
Let op als u een bedrijf geregistreerd heeft bij ons en u wist dat.
Dan kunt u dat via HiaOnline weer aanvragen.

Mijn wachtwoord.
Hier kunt u het wachtwoord veranderen en ook de gebruikersnaam.

Mijn pakket.
Onder Mijn pakket vindt u de pakketen die u besteld heeft bij ons.
Ook kunt u de pakketen upgraden of een nieuw pakket bestellen.

Mijn domeinen.
Hier vind u alle domeinen die u geregisterd heeft.
U kunt met de link opzeggen het domein opzeggen.
De opzegging loopt tot einde contract.

Opgezegde domeinen.
Hier vind u alle opgezegde domeinen.
Inclusief Tokon/Authcode mocht u een koper hebben van u domein
dan kunt u deze alsnog verhuizen met de Tokon/Authcode.
Ook kunt u met een klik de opzegging ongedaan maken.
Door op Annuleren te klikken.

Mijn website.
Hier vind u alle website's die door HiaOnline gemaakt zijn.

Mijn facturen.
Dit zijn de facturen die door HiaOnline naar u gestuurd zijn.
U kunt op een factuur klikken en hem direct openen.
Als u de factuur geopend heeft dan kunt u de factuur ook opslaan in de computer.
Klik hier voor op het diskette teken.

Direct admin.
Direct admin kunt u direct inloggen op u account.
Hier kunt u alles wijzigen en toevoegen.
Help beschikbaar in Directadmin

Mijn E-mails.
Hier kunt u direct inloggen op u E-mails.

Mijn SQL admin.
Opent PHPADMIN voor de SQL database.HOSTING

Hosting tegen zeer lage prijzen.
Pakket vanaf 500 MB ruimte.
Klik voor meer informatieSECURITY CAMERA

Security camera's tegen
zeer lage prijzen.
Via internet altijd op de hoogte
van u huis of kantoor.
Klik voor meer informatie.SERVICE

Service bij hosting en webdesign.
Onze service is gratis.
Klik voor meer informatie.SUPPORT

Support bij alle probleemen.
Onze support staat klaar voor u.
Klik voor meer informatie.AANTAL BEZOEKERS

Het aantal bezoekers
855257.
Het aantal domein registratie 4003
Het aantal ingelogd 2422
Klik voor meer informatie.Algemene voorwaarden


AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Voor de bescherming van de privacy van de klant
verwijderen wij de gegevens van de klant als die geen
diensten afneemt bij HiaOnline.
Alle gegevens die bij ons bekent zijn die kunt u aanpassen
en of laten verwijderen.
Alleen het E-mail adres is niet aan te passen dit omdat
de veiligheid bij ons hoog in het vaandel staat.


HiaOnline voorwaarden domeinregistratie/virtual
hosting


1. HiaOnline behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te
wijzigen; u krijgt hiervan 60 dagen van te voren bericht.

2. Bij speciale acties gelden na het verstrijken van de
contractduur, welke is gedefinieerd in punt 14, de normale
tarieven. Indien een product niet in exact dezelfde
hoedanigheid terugkeert, zal een soortgelijk product
als uitgangspunt genomen worden.

3. HiaOnline gebruikt e-mail voor communicatie. Het is de
verantwoordelijkheid van Client om te allen tijde een actief
e-mailadres bij te houden in het HiaOnline account, en e-mails
gericht aan dit adres regelmatig, maar binnen maximaal 7
dagen, te lezen.

4. In het geval van wanbetaling, wangedrag of contractbreuk
heeft HiaOnline het recht de geleverde diensten uit te
schakelen zonder schadeloosstelling. In geval van een
betalingsachterstand schakelt HiaOnline een incassobureau
in waarvan de kosten geheel op cliënt verhaald
zullen worden.

5. De factuur wordt tenminste een maand voor verval
datum verstuurd naar de domein houder.
Bij niet op tijd de factuur te voldoen verloopt
het domein. En is de domein niet meer bereikbaar
en gaat in quarantaine. Deze quarantaine duurt
40 dagen en kan herroepen worden
via de provider. Deze herroeping is niet
kosteloos en zal in rekening gebracht
worden door de provider.

6. De producten en diensten van HiaOnline mogen alleen gebruikt
worden voor legale doeleinden. HiaOnline neemt geen
verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst op de
diensten. Client zal de aangeboden diensten niet gebruiken
in verband met het sturen van ongevraagde commerciële
e-mail (spam). Client zal geen materiaal naar virtual
servers uploaden waarvan hij niet de rechten
bezit. De inhoud en strekking van het materiaal op
virtual servers mogen in geen geval pornografisch,
discriminerend of onwettelijk zijn zulks ter
beoordeling van HiaOnline

7. Client verklaart HiaOnline niet verantwoordelijk
te stellen voor enige claims die voortvloeien uit
activiteiten van cliënt, en verplicht zich HiaOnline
direct op de hoogte te stellen als cliënt enige claims
ontvangt die voortvloeien uit activiteiten van cliënt
op het Internet. Deze verantwoordelijkheid vervalt
niet na het beëindigen van deze overeenkomst.

8. HiaOnline houdt Client verantwoordelijk voor
alle schade als gevolg van misbruik van
domeinregistratievoorzieningen, waaronder maar niet
uitsluitend het handelen in strijd met de geldende
reglementen van het register, het aanvragen van
domeinverhuizingen zonder toestemming, of het
invullen van verkeerde of gefingeerde gegevens.

9. HiaOnline stelt zich tot doel de systemen zo goed
mogelijk beschikbaar te houden en technische of andere
storingen zo veel mogelijk te beperken. Client verklaart
HiaOnline nooit verantwoordelijk te stellen voor
eventuele uitval van de dienst en/of verlies van
data of derving van inkomsten door technische of
andere storingen.

10. Client zal de infrastructuur van HiaOnline niet
gebruiken voor het sturen van ongevraagde commerciële
email (spam), noch diensten van HiaOnline te gebruiken
in verband met spam. Wanneer HiaOnline een gegronde
klacht ontvangt over spam afkomstig van Client, dan
zal HiaOnline zonder vorm van bericht de dienst

uitschakelen en de bestanden van Client verwijderen.

11. Het gebruik van scripts en andere programmatuur
op de servers van HiaOnline is toegestaan, zolang
dit het functioneren van de dienst niet in gevaar
brengt. HiaOnline zal Client op de hoogte
stellen van eventuele maatregelen.

12. Extra kosten ten gevolge van ovengebruik
van de dienst worden berekend op de
eerstvolgende factuur.

13. Tarieven voor de diensten en producten
zullen per automatische incasso worden voldaan,
tenzij anders overeengekomen.

14. Client gaat deze overeenkomst met
HiaOnline aan voor tenminste
12 maanden met een schriftelijke opzegtermijn
van tenminste 1 kalendermaand. Zonder schriftelijk
tegenbericht wordt deze overeenkomst
stilzwijgend verlengd.

15. Tot installatie van de dienst wordt
overgegaan na ontvangst van een ondertekende
overeenkomst en bijbehorende bijlagen.

16. Alle in de Offerte genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

17. Aanpassingen aan de automatisch gegenereerde
documenten op welke wijze dan ook worden zonder
schriftelijke bevestiging door de directie van
HiaOnline als ongeldig beschouwd.

18. Alle gevolgen en schades ten gevolge van
onachtzaam, dan wel oneigenlijk gebruik zijn
ten bate van Client.

19. HiaOnline behoudt zich het recht voor boetes
en administratieve kosten op te leggen aan de Gebruiker
ten gevolge van het handelen in strijd met de voorwaarden:
zoals bijvoorbeeld het niet incasseerbaar zijn van
een vordering, het doen van onterechte storingsmeldingen,
het doorgeven van verkeerde poort-informatie, et cetera.

20. Deze voorwaarden zullen naar de letter
van de Nederlandse wet geïnterpreteerd worden.
Mocht een of meer punten uit deze overeenkomst
niet geldig zijn voor de wet, dan blijven de andere
punten onverminderd geldig.
Talen

Nederlands

Nederlands  English  Fran�ais  DeutschWINKELWAGEN

U winkelwagen.
Aantal producten besteld 0
Klik voor meer informatie.DOMEINEN

Domein registreren.
U kunt bij ons een domein
registreren. tegen lage kosten.
Klik voor meer informatie.WEBDESIGN

Webdesign wij maken een website
voor u. Tegen zeer lage kosten.
Klik voor meer informatie.LOGO DESIGN

Logo design wij maken diverse logo's.
Een logo naar wens
tegen lage kosten.
Klik voor meer informatie.

Algemene voorwaardePrivé-beleidCreated by HiaOnline